Nedoklubko

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětía neonatologická oddělení v České republice.

POSLÁNÍ

Nedoklubko je tu pro všechny rodiče a blízké předčasně narozených dětí.

CÍLE

  • Předávat rodičům relevantní informace o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci.
  • Podporovat neonatologická oddělení v ČR.
  • Posilovat sounáležitost rodičů, sdílet příběhy a podporovat rodiny i zdravotníky.
  • Zvyšovat informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii.
  • Prohlubovat mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodin předčasně narozených dětí.

VIZE

Poskytujeme okamžitou a ucelenou informační podporu a zvyšujeme povědomí o neonatologii v ČR i na mezinárodní úrovni.

Pomáháme rodinám po předčasném porodu.

ČINNOST

  • Podpora rodin a zdravotníků

Celý rok předáváme do všech neonatologických oddělení léčivé balíčky a tiskoviny pro rodiče, kterým se narodí miminko předčasně. Pravidelně podporujeme centra vybavením, které pomáhá zlepšit péči o miminka a maminky.

  • Podpora prevence a výzkumu

Informujeme o možnostech prevence v těhotenství. Vydáváme publikace nejen pro těhotné s rizikem předčasného porodu. Podporujeme výzkum příčin předčasných porodů přímou finanční pomocí a aktivně vyhledáváme těhotné ženy do tohoto výzkumu.

  • Psychologická pomoc a sdružování

Pravidelně publikujeme příběhy rodin pro podporu dalších, kterým se miminko narodí předčasně. Jsme aktivní na sociálních sítích, kde pravidelně přidáváme nové informace, komunikujeme s rodiči i veřejností o všem, co je trápí nebo zajímá. Pořádáme akce pro rodiny, zdravotníky a všechny, kteří nás podporují. Budujeme sounáležitost se zdravotníky a rodinami po celý rok.

  • Zvyšování povědomí o problematice předčasného porodu

Spolupracujeme se zdravotníky a médii. Prostřednictvím našich kampaní zvyšujeme povědomí o předčasném porodu, jeho příčinách a prevenci a o možnostech péče o předčasně narozené děti.

Založili jsme veřejnou sbírku, která umožňuje prodej výrobků. Vytvořili jsme charitativní Obchůdek Nedoklubka. Výtěžek z prodeje nám pomáhá samostatně financovat naše nejdůležitější projekty.

Více informací o spolku Nedoklubko naleznete na www.nedoklubko.cz.

 

Zdroj: Nedoklubko


Partneři festivalu
Mediální partneři
Mediální podpora

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Manažerka prodejní výstavy

Jana Cyrusová
+420 606 515 666
jana.cyrusova@cerna-louka.cz

Marketing prodejní výstavy

Jana Jalůvková
+420 723 982 003
jana.jaluvkova@cerna-louka.cz